حضور مجموعه فولاد ارس در نمایشگاه ایران متافو

به گزارش روابط عمومی فولاد ارس :مجموعه فولاد ارس در هجدهمین دوره نمایشگاه ایران متافو واقع در نمایشگاه بین المللی تهران سالن 38 ب از تاریخ 14 الی 17 آذر مشارکت کرد.

نمایشگاه ایران متافو با حضور فعالان عرصه فولاد از اقصی نقاط کشور صورت گرفت. مجموعه فولاد ارس در این نمایشگاه توانمندی ها و محصولات جدید خود را به نمایش گذاشت. شرکت پدیده فولاد ارس با ارائه نمودن آخرین دستاورد های خود از جمله پوشر تمام هیدرولیک القایی و دستگاه کشاننده و صاف کننده حضور موثری داشت و دیگر شرکت های مجموعه همچون شرکت آذرآبادگان ارس با مشارکت و انجام جلسات متعدد به برسی مسائل متعدد پرداختند.در طی روزهای برگزاری نمایشگاه ایران متافو چهار شرکت زیر مجموعه فولاد ارس با حضور خود در نمایشگاه، تجارب و توانمندی های خود را به نمایش گذاشتند و این اقدامات منجر به گسترش روابط و همکاری های مجموعه فولاد می شود.

X